Doprava a skladování kameniva

 

Doprava a skladováníDle přání odběratele lze zajistit dopravu materiálu na požadované místo určení. Jelikož se jedná o přepravu produktu ze zahraničí, je nutno dodací lhůty konzultovat. Přepravní doba i termín dodání se mohou individuálně lišit. Materiál se nachází v Itálii (v oblasti Tivoli, okr.Řím) a dopravu si většinou zákazník zajistí sám od některých českých kamionových dopravců (jsme schopni Vám některé firmy doporučit). Je rovněž možný odběr surového materiálu v blocích, popř.deskách a nechat si upravit finální výrobek v České republice.

Skladování travertinu je třeba provádět na upravených pevných, nekrytých prostorách, vyhrazených pro tento účel.

 

Doprava a skladování

 

 

 

 

Balení: Dlaždice jsou baleny těsně na sobě a obzvláště pečlivě obloženy polystyrenovými deskami, které vylučují jakoukoliv možnost odštípnutí. Dále jsou baleny do speciálních dřevěných konstrukcí vyrobených na míru, které je chrání zvnějšku.

 

Doprava a skladování

 

 

Kamenivo v blocích se dopravuje volně ložené na nekrytých dopravních prostředcích a není-li dohodnuto jinak, smí se do téhož dopravního prostředku nakládat jen kamenivo stejného druhu, původu a stejné frakce.

 

 

 

převoz desek na železných stojanech

 

Travertinové desky libovolné tloušťky se převáží na železných stojanech pevně připevněných uvnitř kamionu.

Pro přesnou kalkulaci rozměrů nás kontaktujte před objednáním dopravní společnosti.

Příklady rozměrů pro dopravu:

  • kapacita 1 kamionu scca 24t = 24 beden
  • 1000m2 = 370 q = 40 beden = 31 m3.
  • rozměr bedny scca 115 x 90 x 75 cm = 0,78 m3  = 9 q = 25 m2
  • desky se převáží na železných stojanech
  • npř.10 desek tl.2cm = 17/18 q