Těžební společnost Travertino Morelli je držitelem certifikátu petrografické zkoušky dle UNI EN s razítkem Experimentálního ústavu pro výstavbu.

Technical data

Test report n.0130/2014 - A
Rilevant legislation:

  • UNI EN 1936
  • UNI EN 13755
  • UNI EN 1925
  • UNI EN 12524
  • UNI EN 1341
  • UNI EN 14231